Schuimbeton

Schuimbeton is een (verhard) mengsel van cement, water en toeslagmaterialen en/of vulstoffen, aangevuld met schuim. Schuimbeton heeft een lage volumieke massa, een groot isolerend vermogen en gunstige verwerkingseigenschappen.
Niet verhard schuimbeton laat zich het beste vergelijken met dunne en vloeibare grijze mousse. Verhard schuimbeton heeft een met gasbeton vergelijkbaar uiterlijk.

Voor schuimbeton worden grondstoffen gebruikt die voldoen aan CUR-aanbeveling 59. Naast water en diverse soorten gecertificeerd cement worden onder meer vliegas, Lytag fines en kalksteenmeel toegepast. In enkele gevallen wordt metselzand gebruikt. Als schuimstof wordt Synvoton of Provoton gebruikt.

Voordelen schuimbeton

Doordat schuimbeton lucht bevat, heeft het goede thermische eigenschappen. De schuimbetonspecie is bovendien plastisch. De specie wordt daarom met slangen aangebracht. Dit maakt het makkelijk om schuimbeton over grote afstand te verpompen. De eigenschappen van schuimbeton betekenen dat schuimbeton op eenvoudige wijze en op veel plaatsen is aan te brengen, zowel binnen als buiten.

Droge en natte lijn methoden

Mega Betontechniek heeft twee methodes ontwikkeld voor de productie van schuimbeton: de droge en natte lijn methode. Bij de natte lijn methode worden cement, water en vulstoffen in een truckmixer naar de bouwplaats gebracht. Daar wordt de basisspecie op de bouwplaats vermengd met geĆÆnjecteerd schuim in een stationaire menger.

Bij de droge lijn-methode vormen droge stoffen de basis. Ze worden centraal gedoseerd en gemengd en opgeslagen in een silo op de bouwplaats. Daar worden ze in een menginstallatie aangemaakt met water. Het aanbrengen van de specie is voor beide productiemethodes hetzelfde; de specie wordt op de ondergrond gespoten en met een schepje onderaan de slang verdeeld. Als de schuimbetonlaag op hoogte is, wordt ze afgevlakt met een drijfrei.

De keuze voor droge- of de natte lijn methode en de samenstelling van de specie is afhankelijk van de omvang, kwaliteitseisen en omstandigheden van het bouwproject. Wij bepalen dit daarom altijd in overleg met de opdrachtgever.

Toepassing schuimbeton

Schuimbeton is bij uitstek geschikt voor het vullen van:

  • buitengebruik gestelde leidingen
  • rioolbuizen
  • duikers
  • tanks
  • kruipruimtes
  • kelders
  • putten
  • isolatielaag onder bedrijfsvloeren

Het geheel of gedeeltelijk vullen van loze leidingen of ruimten met schuimbeton voorkomt instromen van grond en daarmee inzakken en verzakken. Deze flexibele en kostenefficiƫnte betonsoort met een laag volumieke massa, een groot isolerend vermogen en gunstige verwerkingseigenschappen is dus uitermate geschikt voor een groot aantal toepassingen.